Toekomstig gebouw

EVP’s werkwijze

Er gebeurt veel tijdens ‘het bestaan’ van een VvE en bijbehorend gebouw. Een gebouw is net een levend ‘iets’ en gaat samen met allerlei groei- en leerprocessen. En net als zaken onder controle lijken te zijn, verandert de wind van richting of komt de overheid met een nieuw standpunt.

Geen gebouw is gelijk. Echter de achterliggende processen vaak wel. Maar welke processen zijn dat? En met welke nieuwe ontwikkelingen kan een gebouw toekomst bestendig worden, zijn en blijven?

Hoe kunnen bewoners optimaal genieten van hun levensfase in een bepaald gebouw? Of deze levensfase mogelijk oprekken. En welke onderhoudsaspecten kunnen anders of efficiënter ingericht worden?

Eigenhuis VvE plan; toekomstgericht aan de slag

EVP biedt VvE’s en/of beheerders maatwerk. Samen bekijken wij de historie van een gebouw. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden om het beheer van een gebouw in een verbeterde vorm te stroomlijnen. Nu én in de toekomst. Wij stroomlijnen op basis van eigen kennis en kunde, maar ook in samenspraak met partners die elk VvE vraagstuk toekomstgericht en onafhankelijk bekijken.

Vragen? Bel ons gerust op 085 877 10 11.

Eigenhuis VvEPlan Logo

Kennismaking VvE

Kennismaken met uw VVE

Ervaring wijst dat bestuurders van een VvE, als hoofdelijk aansprakelijke, liever niets over het hoofd zien. Echter het ontbreekt vaak aan tijd, kennis, visie of daadkracht. EVP helpt.
Beheerders willen anderzijds graag kwalitatief (door) groeien en zoeken daarom continu naar verbetering van beheerszaken in het belang van optimaal VvE beheer. EVP helpt beheerders met kwalitatieve groei van de vastgoedportefeuille. Alle facetten van groei worden door een ervaren team van ondernemers besproken. Verbeterpunten worden vervolgens vertaald naar een maatwerk plan van aanpak voor de beheerder. EVP gaat zelfstandig, of samen met de beheerder aan de slag.
EVP gaat pas aan de gang nadat er een inventarisatie-gesprek heeft plaatsgevonden. De uitkomsten van het gesprek met de bestuurder(s) van de VvE vormt de basis van een korte terugkoppeling met aanbevelingen.
In het gesprek komen alle aspecten aan de orde welke te maken hebben met het besturen en onderhouden van uw VvE(s). Kortom: alles komt aan bod met als resultaat een helder overzicht waarmee we samen een volgende stap zetten.

Vervolgstappen

Zodra duidelijk is welke toegevoegde waarde EVP in kan zetten, zullen de vervolgstappen en kostenstructuur besproken worden. Zo investeert EVP op voorhand in iedere samenwerking.

EVP kijkt eerst welke toegevoegde waarde geleverd kan worden en gaat dan pas aan de slag

Ervaring wijst uit dat de meeste VVE’s behoefte hebben aan het efficiënter plannen en voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden. Maar ook het besparen van tijd in communicatie en het beter combineren van bepaalde werkzaamheden kan interessante voordelen opleveren.

MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP)

De basis van het onderhoud vormt het MeerJarenOnderhoudsPlan (wettelijk verplicht). Het onderhoudsplan geeft inzicht over de staat van het onderhoud van het gebouw, wat de toekomstige verplichtingen zijn en of het reservefonds over voldoende financiën beschikt voor toekomstig onderhoud.

EVP denkt mee om onderhoudsdisciplines zonder verborgen belangen onder te brengen

Zo stellen wij onze doelen gelijk aan de doelen van de betreffende VvE.

Uitvoering en realisatie

Naar aanleiding van een MJOP, brandpreventie of 3D scan van een gebouw, ontstaan taken en projecten. Een toegewezen en deskundig adviseur zal alle taken en projecten zorgvuldig begeleiden. Samen werken wij naar een vooraf bepaald doel toe. Vooruitzien is regeren.

EVP deelt voortgang van projecten in een transparant online systeem.

Hierdoor ontstaat een actieve en efficiënte werkomgeving waar partijen op bouwen en vertrouwen. Vanuit een goed overzicht ontstaat inzicht.