Eigenhuis VvE Plan voorbeelden

Ruim negen generaties ervaring heeft ons geleerd te luisteren naar uw behoefte. Immers, iedere VvE en beheerder is uniek; zo ook iedere vraag.

Aanpassingsvermogen is hét kapitaal van de toekomst. Daarom biedt EVP maatwerk diensten die inspelen op het optimaal beheren en onderhouden van VvE’s.

Vooruitzien is regeren

Aan-de-hand van een aantal praktijkvoorbeelden, laten wij zien welke toegevoegde waardes kunnen ontstaan vanuit een samenwerking met EVP.

Bel ons gerust op telefoonnummer 085 877 10 11.

Werkzaamheden voorbereiden

Herkent uw VvE dit?

Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats. Een hoogwerker staat. Drie weken later komt een volgende hoogwerker om de raambewassing te doen. Dubbele kosten. De schilder is geweest en de dakgoten zijn vergeten. Ook de gevelinspectie had eigenlijk plaats moeten vinden. Er is niet voldoende nagedacht over toekomstige werkzaamheden.

Goed voorbereid in het diepe springen

Het voordeel van werken op basis van ruime ervaring, is dat veel klanten u voor zijn gegaan. Met iedere opdracht weten wij onze dienstverlening en inzicht verder te verscherpen.

Schilderwerk

Inrichting algemene ruimtes

Brandveiligheid

Meerjarenplan en Planmatig Onderhoud

Kwaliteitscontrole

Levensbestendigheid woningen

Verduurzamings- maatregelen

Energiebesparing

Gevelonderhoud

Beton & Bouwkundige Aanpassingen

Daken & Liften

Vloeren

Ondersteuning voor VvE bestuurders

Eigenhuis VvE Plan kan voorzien in:

  1. Het (tijdelijk) voorzitten van vergaderingen;
  2. Het onderhouden van contacten met eigenaren;
  3. Het activeren van (slapende) VvE’s;
  4. Het maken van verschillende onderhoudsscenario’s bij bijvoorbeeld vervanging en groot onderhoud.

U roept, wij draaien!

Ondersteuning VvE bestuurders

Brandveiligheids scan

EVP voert samen met partners ruim 500 brandveiligheid-scans per jaar uit. Daarbij is EVP vooruitstrevend in het landelijk uitvoeren van brandveiligheid-scans, maar ook in het opvolgen en uitvoeren van de in het rapport voorgeschreven adviezen.

Gebouwen die voor 1990 gebouwd zijn, zijn bijna allemaal onveilig

Brandveiligheid wordt aan-de-hand van regelgeving uit het bouwjaar van een gebouw getoetst. Dus is een gebouw in 1960 gebouwd, dan gelden de regels uit 1960.

EVP toetst gebouwen aan-de-hand van de huidige regelgeving. En dan komen er al snel veel aandachtspunten naar boven om een gebouw veiliger te maken ten aanzien van brandveiligheid. Wat toen veilig was, is al lang achterhaald!

Het verbeterplan kan vervolgens geheel uitgevoerd worden door EVP en partners. EVP rapporteert zelfs aan regionale veiligheidsinstanties om een algehele verbetering van de brandveiligheid van gebouwen in Nederland te activeren.

Standaard calculaties

EVP kan helpt om calculatiewerk voor VvE’s te standaardiseren. Vooral beheerders hebben baat bij MJOP’s en standaard calculatiemethodes. Er kan veel tijd bespaart worden door het calculatiewerk beter in kaart te brengen.

Vergelijk appels met appels

Ieder gebouw vereist een andere methode en denkwijze. Door goed vooruit te kijken, leren we gebouwen beter onderhouden.

Langdurig samenwerken

Feit en realiteit is dat de onderhoudscyclus van een gebouw veel fases doormaakt. EVP investeert in langdurige samenwerkingen. Zo leren we steeds beter samenwerken en meedenken met een VvE. Uiteraard zijn ook acute onderhoudsvragen aan de orde, maar ook deze vormen uiteindelijk de eerste stap in een succesvolle en duurzame relatie.

Inlevingsvermogen is een kwaliteit van EVP

Vanuit gedegen kennis van zaken, kan EVP helpen om beter te anticiperen op toekomstige onderhoudszaken.

Ons collectief in dienst van uw VvE

De bedrijven welke samen Eigenhuis VvE Plan vormen, zijn geselecteerd op basis van hun ervaring en kunde. Samen vormen wij een onderscheidend collectief. Wij schuiven niet de bal voor, maar durven verantwoording te nemen in het gehele traject van ondersteuning aan een VvE of beheerder.